Blog

DirectAdmin

April 13, 2016, Written by 0 comment

มาทำความรู้จักกับ Direct Admin ว่าคืออะไรและดีอย่างไร

Directadmin คือ ระบบการจัดการ Web hosting ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการ Web Hosting ผ่านหน้าเว็บเพจได้  เป็น Control Panel ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่นการทำงานครบถ้วนสำหรับการจัดการเว็บไซต์  ใน Directadmin ยังมีเครื่องมือต่างๆ ที่ให้สามารถบริหาร Web hosting ได้อยากมีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการใช้งาน  ในปัจจุบัน Directadmin ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีความสะดวก ใช้งานง่าย และมีความเสถียร รองรับการทำงานได้หลายๆ อย่าง Directadmin สามารถบริหารจัดการส่วนต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น บริหารจัดการ Domain name, ฐานข้อมูล MySQL, รวมไปถึงไฟล์ต่างๆ บนเว็บไต์ การสร้างบัญชี E-Mail  สถานะการใช้งานเว็บไซต์ ฯลฯ

 

mm
Bella Pathumngam

เป็น Junior Webdev และนักเขียนประจำ CloudRambo - News และ Community

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *